RC de Ruimte home
over RC de Ruimte
nieuws van RC de Ruimte
RC de Ruimte exposities
Kunstenaars
multimedia avonden
lezingen
RC de Ruimte weblog
RC de Ruimte movies
nieuwsbrief
subsidiegevers / sponsors
links
contact

RC de Ruimte weblog
 

Expositie: Maaltijd der vrienden
datum: 13 maart t/m 11 april 2010 - opening: 13 maart 2010 om 17:00 uur
LAATSTE WEEKEND een tentoonstelling van Ronald Ruseler Er zijn genoeg redenen te noemen om een heuglijke gebeurtenis, of een ontmoeting van gelijkgestemden, vast te leggen. In literaire kringen, bijvoorbeeld, komt men graag bijeen om verhalen te lezen, gedichten voor te dragen of publicaties te maken. Muzikanten zijn gewend om bij elkaar te kruipen en met de groep vrijuit te spelen. In de beeldende kunst bestaan deze tradities of gewoontes nauwelijks, hoewel de kunstgeschiedenis tal van voorbeelden kent waarin schilders bijzondere momenten uit hun privéleven of levenssfeer hebben weergegeven. Het schilderij ‘Maaltijd der Vrienden’ van Charley Toorop is voor beeldend kunstenaar Ronald Ruseler aanleiding geweest om in RCdeRuimte een expositie maken van/met zijn bevriende collega’s. Hoewel in deze persoonlijke biotoop het werk centraal staat, is er een verrassende tentoonstelling ontstaan met een breed palet aan opvattingen, stijlen en uitgangspunten. De expositie zal bestaat uit twee delen en de deelnemende kunstenaars zijn; A ‘De Zalen’ met beeldende kunst; Frans Boomsma, C.A. Wertheim, Margreet Bouman, Fons van Laar, Koen Ebeling Koning, Gijs Frieling, Luuk Wilmering, Cees Krijnen, Annemarie Nibbering, Joop Stoop, Adam Colton, Gé-Karel van der Sterren, Michèle Baudet, Joost Swarte, Haije Gemser, Mathilde Cuijpers, Kees Bierman, Herman Geerdink, Marieke Bouman, Ingrid Dekker, Frank van Hemert, Caroline Curtis, Sjoerd Buisman, Eric de Nie, Hans Asselbergs, Jolanda Prinsen, Birthe Leemeijer, Stefan Kasper, Corrie Swaak, Ben Loerakker, Marja Sonneveld, B.C. Epker, Harry Peters, Willem Gorter, Hans Bouman, Jacobien de Rooij, Erik Mattijssen, Pieter Kusters, Ronald Ruseler. B ‘De Leestafel’ met literaire- / illustratieve bijdragen. Isabella Lanz, Nop Maas, Louise de Haan, Frédérique Le Graverend, Petra Boolman, Wim Vogel, Bubb Kuyper, Joep Jaspers, Anki Posthumus, Marchien Mayer, Lex ter Braak.